Reference a ocenění


Fakulta Alternatívní Medicíny. Jižní Institut přírodních lékských věd.
"Z titulu svých pravomocí, tímto osvědčuje, že dr. Nona Kuchina se přijímá za právoplatného člena Otevřené Mezinárodní Univerzity Alternativních Léků a je akreditována Celosvětovou Asociací Univerzit registrovaných v souladu s článkem XXVI v roce 1961 vládou Západním Bengálsku na bázi Centrální Vlády pro Umění a literaturu XXI z r.. 1860 a pro Aplikované Umění z r.. 1854, mocí příslušnosti formátu mezi těmito dvěma instituty, jsme se dohodli a jsme zmocněni dát své podpisy a razítko institutu. " Fakulta alternativní medicíny. Jižní Institut přírodních lékařských věd.
 


 
Akademie Věd New York služba vědě, technologii a společnosti po celém světe od r. 1817.
"Předložené Nona Kuchina. Osvědčuje, že Nona Kuchina je platným členem této Akademie. Pro dobrou reputaci a pro plnění povinností členů akademie. " Červen 1999, Akademie Věd New York služba vědě, technologii a společnosti po celém světě od r.. 1817.
 

 
Vedení společnosti Dr. Nona.
"Vážení dr. Nona a Michail! Chci Vám vyjádřit hlubokou srdečnou vděčnost za okamžitou, včasnou a efektivní podporu poskytnutou lidem postiženým při požáru ve městě Perm. Obyvatelé Permského kraje jsou dojati péčí a spoluúčastí, jakou jste projevili vůči svým krajanům ... " Místopředseda Vlády Permská kraje - J. A. Utkin
 
Produkty Dr. Nona v otorinolaryngologii (ORL) L. G. Grigorieva, M. A. Chermysheva.
"Ústní voda - Elixír pro ústní péči je vhodná pro akutní zánětlivé onemocnění dutiny ústní, hltanu a nosu. Může být použita namísto, v současné době existujících, tradičních prostředků lokální terapie. U chronických onemocnění horních cest dýchacích je vhodná jako komplementární prostředek - použití jako doplněk k tradičním možnostem léčby. Efekt vazokonstrikce (zúžení cév) umožňuje použití Ústní vody jako prostředku vhodného jak pro alergické stavy horních dýchacích cest, tak iz preventivních důvodů. " Lékařský institut, Belaja Kalitva, Rusko
 Preparáty Dr. Nona v nefrologické praxi. T. A. Ponomarev, vedoucí oddělení nefrológie “Izhmash” Udmurtské autonómní republiky, města Iževsk.

"Nasbírané zkušenosti při vzájemné komplementaritě i samostatném užívání produktů dr. Nona dokazují možnost korekce patologických stavů za podstatně kratší dobu, snížení projevů nevolnosti při chronickém selhání ledvin, zlepšení prognózy uzdravení, prodloužení života u pacientů s chronickým selháním ledvin, stejně jako možnost léčení onemocnění ledvin v těhotenství, což přispívá k narození zdravých dětí. " Leden 2008, Moskva. 6. Mezinárodní vědecká konference - prevence ve všeobecném lékařství pomocí produktů Dr. Nona
 

 

O. G. Zheludkova, J. D. Borodin, N. Kuchina, S. P. Yarmonenko. Komplexní rehabilitace dětí s nádorovým onemocněním s použitím komplementárních preparátů Dr. Nona.
"Prezentace výsledků z první ruské onkologicko-pediatrické studie o komplexní rehabilitaci dětí, založené na zásadách komplementární onkologie. Jako komplementární rehabilitační prostředky byly použity produkty izraelské společnosti dr. Nona International Ltd .. Užívání těchto produktů jako doplňkové složky při rehabilitaci dětí s akutní lymfoblastickou leukemií, v remisi po léčbě, i jako opora v průběhu léčby, vykázaly poloviční výskyt následných nachlazení a zánětlivých onemocnění. " 2000, Lékařská radiologie a radiologická bezpečnost
 Konzulát organizací
židovských obcí Gojeco.
"... Dáváte významnou materiální pomoc fondem Léčení dětských onkologických onemocnění na Ukrajině a v Rusku. Sponzorujete kulturní programy rusko-jazyční komunity v Izraeli a v Americe, a přispíváte tak k jejich komunikaci, sblížení a jednotě. Přejeme Vám i Vaší společnosti mnoho dalších úspěchů, prosperity a rozšíření Vaší činnosti. " Feliks Frenky Prezident. Alec Brook-Krasny, Výkonný ředitel
 

 


Ruské Federální Ministerstvo ochrany zdraví a sociálního rozvoje.
"Federální výzkumné a klinické centrum dětské hematologie, onkologie a imunologie Federálního institutu ochrany zdraví a sociálního rozvoje upřímně děkují společnosti dr. Nona Izrael za charitativní pomoc při rehabilitaci dětí s onkologicko-hematologickými onemocněními ... " Profesor A. G. Rumiancev, Ředitel, člen korenšpondent Ruské akademie lékařských věd
 

 

Fakulta alternatívní medicíny. Jižní Ins
titut přírodní medicíny, pobočka Kanadského výzkumního institutu alternatívní medicíny a Veřejná mezinárodní Univerzita bezplatných léčiv (Alternatívní medicína), vytvořená podle stanovení Světové zdravotnické organizace a uznána Univerzitou míru při OSN.
"Dává na vědomí, že adeptka složila zkoušku a splnila požadavky instituce na úspěšné dokončení všech oblastí základního oboru" Přírodní terapie "a kvalifikační zkoušky v oborech" Přírodní zdraví "a" Naturopraktika ". Jižní institut přírodní medicíny potvrzuje, že Nona Kuchina získala diplom této instituce, je uznána jako Doktor alternativní medicíny a zároveň jako Specialista na alternativní terapie a přírodní léčebné prostředky. " Jižní Institut přírodní medicíny
 Americká asociace Alternativní medicíny. Certifikační komise.
"Tímto potvrzujeme, že dr. Nona Kuchina je uznána jako profesionální člen Americké asociace alternativní medicíny a potvrzujeme, že splňuje všechny požadavky stanovené Radou a uznává ji jako experta v oblasti ochrany zdraví v oboru Alternativní medicína se všemi právy, výsadami a povinnostmi. " Americká asociace alternativní medicíny
 5. Mezinárodní vědecko-praktická konference.

"Aplikace produktů společnosti dr. Nona v léčbě syndromu vyhoření, systematické uplatňování psychologických a psychoterapeutických technik, ve spojení s produkty dr. Nona může být považována za slibnou metodu při korekci a prevenci rizik syndromu vyhoření u pracovníků komunikačních profesí. "2005, Izrael. S. I. Kapitsa, Petrohrad, Rusko. 5. Mezinárodní vědecko-praktická konference
 


Preparáty Dr. Nona – účinný prostředek proti depresi.
"Závěry: 1. Dobrá snášenlivost, absence alergických reakcí a vedlejších účinků, vysoká účinnost preparátů dr. Nona umožňuje jejich využití v léčbě deprese, a to jak zjevné, tak i skryté. 2. Při akutní (reaktivní) depresi lze preparáty dr. Nona doporučit jako základní a při chronické jako doplňkové nástroje v kombinaci s antidepresivy. 3. Preparáty dr. Nona jsou nezaměnitelné při prevenci deprese pro svou schopnost snižovat stres. " M. J. Bolotina, Moskva, Rusko
 

 

Prezidentská kancelá
ř. Čtvrť Brooklyn, New York. Proklamace.
"... Je všeobecně známo, že patříte do středu mezinárodních společností prokazujících velkou podporu a intenzivní zapojení do života našeho regionu a jeho obyvatel, také Brooklyn chce vyjádřit svou vděčnost a hold zakladatelům společnosti: None Kuchine a Michaelovi Shneersonovi i spolupracovníkům společnosti dr. Nona International Ltd. - Přednímu výrobci a distributorovi produkce, jako jsou potravinové doplňky, kosmetika a parfumerie. Blahopřejeme k desátému výročí podnikání, k obětavosti své práci v Izraeli, na teritoriích bývalého Sovětského svazu i Spojených států amerických, s přihlédnutím na oddanost a dlouhotrvající závazek vůči ruské komunitě v Brooklynu a New Yorku ... " 08. duben 2000, New York. Marty Markowitz, prezident městské části Brooklyn
 
Preparáty dr. Nona v komplementární medicíně. N. Kuchina, S. P. Yarmonenko. Klinika Lenom, Izrael, Výzkumné rakovinové centrum, Moskva, Rusko.
"V obsahu pojmu komplementární medicína (KM) je založeno spojení obecné základní klasické vědy a alternativní medicíny. Zvláště vhodné je využití principů KM při onemocněních, kde tradiční léčba, spočívající v použití agresivních léků, má vedlejší účinky a může dojít k poškození životně důležitých systémů organizmu. Sama filozofie vytváření produktů dr. Nona spočívá v přísném využívání přírodních zdrojů, jakož i rysy výrobních technologií, zabezpečují jejich úspěšné použití. Nepřítomnost kontraindikací a nejvyšší biologická vstřebatelnost dělají z těchto preparátů ideálního komplementárního průvodce tradiční léčby zhoubných nádorů. Tato zpráva zkoumá tři fáze doplňkového užívání preparátů dr. Nona - v procesu ozařování, v procesu léčby léky nebo kombinované léčby nádorů, a také v intervalu mezi procedurami nebo po ukončení základního léčebného procesu, ale s pokračující udržovací terapií v relativně dlouhodobém období po léčbě. " 2001. Lékařská radiologie a radiologická bezpečnost č. 1, léčba rakoviny
 

Hilary Rodham Clinton
"Drazí přátelé! Jsem ráda, že mohu pozdravit Vás všechny, účastníky oslavy desátého výročí společnosti dr. Nona International Ltd .. Od roku 1994, kdy Nona Kuchina a Michael Shneerson založili svou společnost, těší se tato společnost nevídanému úspěchu. To je důvod k radosti a vděčnosti. Gratuluji jim a děkuji za jejich vizi, za podnikavost a velký přínos naší společnosti. Přeji Vám prožít příjemný večer, jak i mnoho dalších úspěchů. S přáním všeho nejlepšího! "Hilary Rodham Clinton
 Vli
v preparátů Dr. Nona na imunohematologické zkazovatele u detí v remisi akutní lymfoblastické leukémie.
"Užívání preparátů dr. Nona zlepšuje imunologické a hematologické ukazatele u dětí v remisi akutní lymfoblastické leukémie. Děti užívající preparáty dr. Nona vykazují snížení zánětlivé imunitní reakce. Tyto přípravky mají preventivní vlastnosti proti rozvíjení infekčních chorob, což vede ke zlepšení kvality života pacientů této skupiny. " L. A. Grachev, L. V Baydun, V. S. Eremeev a i., "Alergologie a imunologie", Tom 6 Pattaya, Thajsko
 

 


Komplexní rehabilitace dětí s akutní lymfoblastovou leukémii (ALL) v remisii s použitím preparátů Dr. Nona.

"Vyšetřili jsme 41 dětí s ALL ve věku od 6 do 17 let s trváním remise od 2 do 11 let. 20 z nich používalo preparáty dr. Nona - Gonseen, Okseen, Pulmoseen. 21 dětí bylo v kontrolní skupině. Pouze 12,2% dětí v obou skupinách nemělo doprovodnou patologii a komplikace při chemoterapii. Odchylky od normy se projevovaly zvýšenými úrovněmi v krvi: C-reaktivní protein u 16% dětí, IgA u 10%, IL-1 a IL-6 u 15%, TNF-α u 2% dětí. Při používání preparátů dr. Nona po dobu jednoho měsíce se v studijní skupině projevilo zvyšování počtu bílých krvinek, absolutní zvyšování počtu základních subpopulací lymfocytů, snížení koncentrace interleukinu-6 a zvýšení plazmatické antioxidační aktivity. Frekvence akutních infekčních a virových onemocnění byla v studijní skupině téměř dvakrát nižší než u kontrolní." International Journal on Immunorehabilitation 2000, č. 2, Květen 2000
 


 Materiály 8. Mezinárodního kongresu o imunorehabilitaci. Cains, Francie, 21. – 24. duben 2002.
"V posledních letech je věnována velká pozornost netradičním komplementárním metodam rehabilitace (NKMR), které jsou založeny na aplikaci doplňkových preparátů ke standardní symptomatické i patogénní terapii pomocí různých přírodních přípravků, jako jsou doplňky stravy. Za prostředky NKMR, které efektivně vykonávají předpokládanou činnost spouštění ozdravných mechanismů, jsou považovány preparáty izraelské firmy dr. Nona International Ltd .. Do jejich složení je zakomponován Bioorganomineralní komplex Mrtvého moře, obsahující vyváženou kombinaci přírodních složek, včetně vitamínů a stopových prvků jako selen, kyselina askorbová, tokoferol, atd.., Jde o silné antioxidanty. Tyto preparáty prošly klinickými testy v předních výzkumných centrech Ruska. Předmětem této zprávy jsou poslední výsledky užívání z celého světa. " International Journal on Immunorehabilitation 2002, Svazek 4
 Americká asociace přírodních terapeutů. Komise pro akreditaci.
"Potvrzuji, že mezinárodní seminář dr. Nony Kuchina "Přírodní zdraví" splnil všechny profesní a vzdělávací požadavky Rady akreditace a certifikace a je uznáván jako instituce vyššího vzdělání se všemi platnými právy, výsadami a povinnostmi. " Certifikát číslo 55842106. Prezident. 25. června 2001
 
 


New York City. Radnice, New York 10007. 8. apríla 2004.

"... Je vždy velmi milé spojit své síly a rozvoj s lidmi a organizacemi, kteří se stále zdokonalují, aby vzdali hold své komunitě a významně přispěly k životu jiných lidí. Prosím, přijměte přání všeho nejlepšího v souvislosti s touto příjemnou událostí. Mnoho dalších úspěchů. S pozdravem. " Michael Bloomberg, Starosta New York City. 8. duben 2004
 
 Laura Bush a George Bush. Do rukou Dr. Nony Kuchina.

"Děkujeme Vám za Vaše odhodlání a oddanost, jakož i obětavost pro činnost Charity, jako členu společnosti v New Yorku. Vůdcové, jako jste Vy, jsou nesporným příkladem a klíčem k vytvoření vítězného týmu. S pozdravem. " Laura Bush a George Bush
 

 

Alergologie a imunologie.
"Využívání moderních metod chemoterapie pomáhá zlepšit prognózu uzdravení a přežití dětí s hematologickými onemocněními. Vyšetřili jsme 495 dětí s různými zhoubnými nádory ve věku 6 - 18 let s trváním remise od 2 - 11 let, které jako doplněk léčby používali potravinové doplňky společnosti dr. Nona - Gonseen, Okseen, Pulmoseen. Kontrolní skupinu tvořilo 150 dětí ve věku 6 - 17 let, které nepoužívaly preparáty dr. Nona. U 87,5% dětí obou skupinách mělo doprovodné patologie a komplikace při chemoterapii. Po jednoměsíčním používání výše uvedených preparátů dr. Nona se v studijní skupině ukázalo zvýšení leukocytů, absolutně zvýšení počtu hlavních subpopulací lymfocytů, snížení hladiny interleukinu-6. U dětí ve studijní skupině se zvýšila plazmatická antioxidační aktivita (zvýšená hodnota redukovaného glutathionu v červených krvinkách a snížila se hodnota okysličených lipidů v plazmě). Frekvence infekčních a virových onemocnění v studijní skupině byla téměř dvakrát nižší než u kontrolní skupiny. "Alergologie a imunologie. I. D. Borodin, N. Kuchina, O. G. Zheludkova, 2005  
 Tuková infiltrace jater: diagnostika a léčba.

"Po aplikaci preparátů dr. Nona - Gonseen, Dakseen, Cleanseen a Ravseen se u pacientů s tukovou infiltrací jater projevila normalizace imunoglobulinů a zřetelný hypolipidemický a cholesterol snižující účinek, což znamená, že spouští hepatoprotekci, což dovoluje doporučit tyto prostředky při stavech se zvýšenou aktivitou peroxidace lipidů, hyperlipidémie a hypercholesterolémii , tzn. při metabolických poruchách způsobených nejen poruchou příjmu potravy, ale i jinými nebezpečnými faktory. " J. Bráhman, 6. mezinárodní vědecká konference. Izrael 2006
 Ústav spotřebitelského trhu. Služby města Moskva. Děkovný dopis vedení společnosti Dr. Nona.

"Vážená paní Nona! Děkuji Vám i spolupracovníkům Vašeho týmu za charitativní materiální pomoc mnohodětným rodinám v rámci programu Rok velké rodiny. Přeji Vám i kolektivu společnosti hodně štěstí a úspěchů v práci! " Ministr vlády. Vedoucí oddělení spotřebitelského trhu v Moskvě. V. I. Malyshkov, 2008
 
Senát
státu New York. Senátor Carl Kruger. Rezoluce senátu.
"... S hlubokým uznáním vzdáváme hold a vítáme mezi představiteli Obchodní komory státu, toho kterého výsledky a příspěvky na rozvoj a prosperitu obce New York jsou tak velké, a zároveň podporuje rozvoj etnické hrdosti a kulturní rozmanitost tohoto velkého státu ..." Senát státu New York. Senátor Carl Kruger
 
Rada Ruského fondu míru.

"Za vynikající příspěvek k činnosti fondu Ocenění pro dr. Nona Kuchina. Zlatá medaile Ruského fondu míru za udržení míru a filantropické aktivity. " Předseda L. E. Sluckij, 11. dubna 2004
 
 


Akademie přírodních věd. Předsedníctví akademie přírodních věd. Čestné ocenění Akademie.
"Za zásluhy v oblasti rozvoje vědy a ekonomie pro dr. Nonu Kuchina, zakladatelku fondu pomoci dětem s rakovinou. " O. Kuzněcov, prezident. V. G. Tyminsky, vedoucí vědecký tajemník
 
 

Levanna Zamir, předseda Žena vo vědě a technice při parlamentu státu Izrael.

"Za vynikající zásluhy a profesionální činnosti oceňuje se dr. Nona Kuchina titulem Osobnost roku 2000. " Levanna Zamir, předseda Žena ve vědě a technice při parlamentu státu Izrael 
Mořezdravi e-shop Dr. Nona © 2018
Supported by Codeinspires